Drvo

hrastHrast (Quercus)

Hrast je listopadno drvo koje pripada porodici Fagaceae. Nastanjuje plodna, pretežno vlažna zemljišta širom planete. Stablo hrasta je izuzetno visoko sa širokom i razgranatom krošnjom.  Drvo je u stanju dostići starost od 800 godina, dok mu visina ide i preko 40m. Zbog svojih gabarita, deblo ovog drveta ume da naraste i do 3 metra u prečniku.

Zbog svoje velike čvstoće i žilavosti, izuzetno je popularan u izradi nameštaja. Koristi se mahom za izradu ploča koje trpe habanje i gazišta. Tekstura mu je umereno žućkasta, sa vidljivim ali ne toliko izraženim radijalnim šarama.

 

jasenJasen (Fraxinus)

Jasen je drvo rasprostranjeno u Evropi i severnim delovima Male Azije. Stablo jasena je visoko od 25 do 35 m, a dužina debla je 15-20 m. Stabla starosti do 300 godina dostižu prsni prečnik do 1 m. Krošnja je ovalna i zaobljena. Grane su debele i većinom usmerene na gore. Drvo jasena se dobro obrađuje ručno i mašinski. Drvo je prave žice, dobro se cepa i lako se savija. Jasen se posebno ceni u proizvodnji sečenog i ljuštenog furnira. Upotrebljava se za proizvodnju nameštaja, parketa, kao konstrukciono drvo, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Specijalna namena jasenovine je za proizvodnju sportskih sprava, zatim za proizvodnju stilskog nameštaja, u brodogradnji, vagonogradnji, avionskoj i mašinskoj industriji i u drugim oblastima. Izuzetno je tvrdo i otporno drvo, lepe i umerene sare i prirodne boje.

 

orahOrah (Juglans)

Areal rasprostranjenja oraha je srednja, zapadna i južna Evropa, a kultiviše se i u Maloj Aziji, severnoj Africi, severnoj Indiji i Kini. Orahova stabla uglavnom dostižu visinu do oko 25 m. Dužina debla je do 8 m, a prečnik najčešće do 1 m, retko veći. Orah je jedričava vrsta drveća. Beljika je sivo-bela i uska, srčevina je tamno-smeđa do crno-smeđa, većinom sa tamnim trakama.

Orahovina se upotrebljava za proizvodnju sečenog i ljuštenog furnira, zatim u proizvodnji nameštaja i za unutrašnje oblaganje objekata, za proizvodnju panel ploča i parketa. Orahovina se takođe koristi kao specijalno drvo za tokarenje i intarziju, zatim za proizvodnju muzičkih instrumenata, za proizvodnju kundaka za puške i u druge svrhe.

Izuzetno je cenjeno i popularno drvo za izradu nameštaja, pogotovo u zapadnoj Evropi i Americi.